About us

Megapolis is an estate development group established in 2005.

Megapolis is a part of Holding 1, the owner of brands like car dealers group Grupa PGD or Express from Rent a Car sector. Both Grupa PGD and Express are the country leaders of their sectors.

Read more

Visit our new estate Filtry

Visit website

Read more

Office building Bielany Bussines Point

View offer

Read more

Write to us  • tel. 12 300 00 77
  • e-mail: biuro@megapolis.pl

MEGAPOLIS Spółka z o.o. z siedzibą: 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000295701, Kapitał Zakładowy: 50.000 zł,
NIP: 679-296-04-91, Regon: 120577092