Car dealership of Nissan, Ford and Infiniti in Sosnowiec.

On area of over 8 thousand m2, on the road S86 – at exit from the Silesian region, in the second quarter of 2015roku complex of dealerships of Nissan, Infiniti and a brand new Ford Transit Center were finished.

Architecturally, each building is different, in relation to the requirements and standards of the importer, but the thing that combines them is quality, use of the latest technology in construction results in energy-efficient and environmentally friendly buildings, with often unique design.

Toruńska Automotive Center

Since 2006,  Automotive Center Toruńska located in Warsaw, at the main enterance route to Warsaw – Trasa Toruńska.

Currently Automotive Center  offers nine brands, ranging from Ford, Fiat, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Seat, Kia and ending with Infiniti.

With such rich scope of brands offered by Automotive Center our offer continues to be attractive.

Office Building - Bielany Business Point

Office building - Bielany Business Point was designed as a first-class office building type A, according to Modern Office Standards Poland. Building meets the requirements both in terms of economy and ecology. Ecological approach is visible by minimization of negative impact of the building on environment in sustainable development spirit. The economic aspect takes into account the minimization of maintenance costs in the scale of building life cycle.


Investor’s assumption was to achieve synergy in both aspects but also focused on providing of comfort and prestige to the future tenants. The effect is visible by use of modern solutions in the isolation facility, for both walls and windows, heating and cooling, heating and cooling recovery, providing cost reduction of facility maintenance.

For employees who prefer to ride a bike, there are prepared a special rooms where they will be able to take a shower and change their clothes in the changing  rooms. In order to ensure convenient conditions of advertising for tenants, Investor prepared dedicated space on the roof of the building, the facade and advertising pylon, which will create the possibility to identify the object with the brand of tenant. Atrium provides a space to meet the needs of employees, ie. Restaurant, a kiosk or ATM.

Development of the Automotive Centre Krzemionki

Development of the Automotive Centre Krzemionki with new, modern building dedicated for  Infiniti car brand showroom was launched in the fall of 2015.


The new dealership has to meet all environmental standards,  from LED lighting to optimization of use of electrical and heating energy.

 

Contact us

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Megapolis Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków nr tel +48 12 300 00 77 adres e-mail: biuro@megapolis.pl NIP: 679-296-04-91, który będzie Administratorem moich danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika Serwisu Internetowego za pomocą formularza kontaktowego, a w szczególności na pytania dotyczące oferty Administratora, a także w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Brak udzielenia zgody uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym i podjęcia innych czynności zmierzających do zawarcia umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej. Mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam prawo żądania przeniesienia danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Moje dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje on cele przetwarzania danych osobowych, w szczególności hostingodawcy oraz agencji marketingowej. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem: http://www.megapolis.pl/pl/polityka-prywatnosci

  • tel. 12 300 00 77
  • e-mail: biuro@megapolis.pl

MEGAPOLIS Spółka z o.o. z siedzibą: 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000295701, Kapitał Zakładowy: 50.000 zł,
NIP: 679-296-04-91, Regon: 120577092